tapirr (tapirr) wrote,
tapirr
tapirr

Цель акции #яНеБоюсьСказать - введение харассмент-законодательства

seks

По всей видимоси, цель акции #ОтвратительныйФлешмоб  - - ввѣдєніѥ харассмѣнт-законодатєљства, акторы акциї - т.н. віктімныѥ ѳѣміністкі

Пишет мой френд   Сампсон Гєоргій:

"На забытовавший вчѣра вопрос: ѥслі акциѩ #‎янебоюсьсказать - это целєнаправлѣннаѩ акциѩ, то какіѥ целі ѻна прѣслєдуѥт й кѣм совѣршаѥҵа - ѿвѣт ѻчѣвідєн: цѣљ акциї - ввѣдєніѥ харассмѣнт-законодатєљства, акторы акциї - т.н. віктімныѥ ѳѣміністкі (другіх у нашей Украйнє, собствєнно, нѣт https://en.wikipedia.org/wiki/Victim_feminism).

Задача спасѣніѩ тысѧщ женськіх жертв насіліѩ будѣт нємінуѥмо рѣшєна. Да, в том чіслє, й за щьӧт сотѣн жертв ѻклѣвєтанных мущін, платѧщіх за это своїмі дѣњгамі-карьѥрамі-свободой пѣрєдвіженіѩ (http://www.barristermagazine.com/false-allegations-of-sexual-abuse-the-rise-of-the-fine-lie/).

Это нєйӧбходімаѩ їррѣлєвантность. Пока часть віктімных ѳѣміністок нє насытѧҵа своѥй гѣндєрной мѣстью й ѻсознают сѣбѧ павер-ѳѣміністкамі.

Да, ѥщьӧ, как правіло, віктімныѥ ѳѣміністкі сеѯ-нѣгатівныѥ воѻбщє: побѣдівшій з їх подачі харассмѣнт-куљт нєвротізіруѥт й бѣз этово (у ніх) зарѣпрєссірованный сеѯ у мѣсто тайны й запрѣта. Посѣму двіженіѥ до павер-ѳѣмінізма будєт їтті как раз ѿ тѣх кругов ѳѣміністок, ѩковыѥ ѻсознають сѣбѧ у сеѯє нє жертвамі, но й насіљнікамі тож (т.ѥ. їзмѣнѧт понѧтіѥ харассмѣнта, разгѣндірують ѥво, здѣлають гѣндерно-нѣйтраљным). Прі этом - нє боѩҵа сѣво, но готовы защіщать свойӧ право на собствєнную ѿвѣҵтвєнность за свої жизні й сеѯ-контакты (а нє за щьӧт мущін): https://en.wikipedia.org/wiki/Sex-positive_movement

p.s. в рассєѥ харассмѣнт-законы тоже вполнѣ логічны - в рамках бољше-адовово террора й умѣњшеніѩ насѣлєніѩ:   без вины виноватые


**

Продолжение темы

**

Также см. Секс - это насилие


Tags: #яНеБоюсьСказать, гендер, изнасилование, ликвидация рф, нмп, секс, украина, феминизм, харассмент
Subscribe

Posts from This Journal “#яНеБоюсьСказать” Tag

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic

    Your IP address will be recorded 

  • 0 comments